ක්‍රීඩා

“මම අමාත්‍යවරයා වෙලා මාස 5යි…. ක්‍රිකට් වැටෙන්න පටන් අරන් අවුරුදු 5යි”

- නාමල් රාජපක්ෂ

ක්‍රිකට් පරිපාලනයට මැදිහත්වීමට දේශපාලන අධිකාරියට අයිතියක් නොමැති බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කලා.

ඒ සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ යොමු කළ පැනයකට පිළිතුරු දෙමින්.

තමන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා වී මස 5ක් පමණක් බවත් ක්‍රිකට් වැටීමට පටන් අරන් අවුරුදු 5ක් බවත් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී පැවසු අතර සියලුම ක්‍රීඩා සඳහා අදට ගැලපෙන නව ක්‍රීඩා පනතක් ගෙන ඒමේ අවශ්‍යතාව මෙහිදී අමාත්‍යවරයා පැහැදිලි කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button