ශ්‍රී ලංකාව

“පවතින අවදානම සහ අනාරක්ෂිතභාවය හේතුවෙන් පාසල්වල උත්සව පැවැත්වීම අත්හිටුවන්න”

- අධ්‍යාපන ලේකම්

රටතුල ව්‍යාප්තව ඇති කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වයේ අවදානම හා අනාරක්ෂිත බව නොසලකා ඇතැම් පාසල්වල විවිධ උත්සව පැවැත්වීම හා ඊට අදාළ සංවිධාන කටයුතු සිදු කෙරෙන බවට තොරතුරු වාර්තා වී ඇති බවත් මෙම කාලපරිච්ඡේදය තුල එවැනි දේවලින් අෑත්ව දරුවන් ඇතුළු සමස්ත පාසල් ප්‍රජාවගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් දැඩි වගකීමෙන් සහ අවධානයෙන් කටයුතු කළ යුතු බව අධ්‍යාපන ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා අවධාරණය කරයි.

ඒ අනුව පාසල්වල සියලු උත්සව පැවැත්වීම නැවත දැනුම් දෙන තුරු අත්හිටුවන ලෙස සඳහන් කරමින් අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා සියලු පළාත්, කලාප, කොට්ඨාස අධ්‍යාපන බලධාරීන් සහ පරිවේණාධිපතිවරුන් මෙන්ම විදුහල්පතිවරුන් වෙත උපදෙස් ලිපියක් නිකුත් කොට ඇත.

එමෙන්ම දැනට යම් පාසලක උත්සව පැවැත්වීම සඳහා කටයුතු සංවිධානය කරමින් පවතී නම් ඒ සියල්ල ද, ඉදිරියේ සැලසුම්කර ඇති උත්සව ද නැවත දැනුම් දෙන තුරු අත්හිටුවීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා එම ලිපිය මගින් වැඩිදුරටත් දැනුවත් කර ඇත.


පුවත් මූලාශය – රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව

ඡායාරූපය – cecb.lk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button