ජාත්‍යන්තර

මියන්මාර හමුදා පාලනයට බාධා කළොත් විසි වසරක් හිරේ

සන්නද්ධ හමුදාවලට බාධා කළහොත් හමුදා කුමන්ත්‍රණයට එරෙහිව විරෝධය පළ කරන්නන්ට වසර 20ක් දක්වා සිර දඬුවමකට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇතැයි මියන්මාරයේ හමුදා පාලනය අනතුරු අඟවා තිබේ.

ඊට අමතරව, හමුදා කුමන්ත්‍රණය මෙහෙයවූවන්ට එරෙහිව පළ කරන වෛරී ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් ද දීර්ඝ කාලීන සිර දඬුවම් ලබා දෙන බවට අනතුරු අඟවා ඇත.

මියන්මාරයේ හමුදා කුමන්ත්‍රණයට එරෙහිව දින කිහිපයක සිට දැවැන්ත විරෝධතා පැවැත්වේ.

ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ඉල්ලීම වී ඇත්තේ, අවුං සාන් සූ කී නිදහස් කර ගැනීමය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button