ශ්‍රී ලංකාව

වැඩබලන සෞඛ්‍ය ඇමති, මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන

රොෂාන් රණසිංහට නව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක්

සෞඛ්‍ය විෂය භාරව කටයුතු කළ පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි අමාත්‍යවරිය යළි සේවයට වාර්තා කරනතුරු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයෙහි වැඩ බැලීමට මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන පත් කර ඇත.

වැඩබලන අමාත්‍යවරයා අද (16) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නේය. චන්න ජයසුමන ඖෂධ නිෂ්පාදනය, සැපයීම හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ද වෙයි.

තවද රොෂාන් රණසිංහ පළාත් සභා හා පලාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයට පත් කර ඇත. ඔහු මීට පෙර ඉඩම් කළමනාකරණ කටයුතු, රාජ්‍ය ව්‍යපාර ඉඩම් හා දේපළ සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරය හෙබවීය.

රොෂාන් රණසිංහ ද අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපතිතුමා ඉදිරියේ නව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයේ දිවුරුම් දුන්නේය.


පුවත් මූලාශය – රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button