ශ්‍රී ලංකාව

මිලාන් හි වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා අඛණ්ඩව කොන්සියුලර් සේවා සැපයීමේ සැලැස්මක්

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් ඉතාලියේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ කොන්සියුලර් අවශ්‍යතා පිළිබඳව සැලකිල්ලට ගැනීමෙන් අනතුරුව, Online ලෙස වේලාව වෙන්කරගෙන මිලාන් හි ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලයේ දී කොන්සියුලර් සේවා ලබා ගැනීමේ ක්‍රමය නැවත ශ්‍රී ලාංකිකයින් සඳහා හඳුන්වා දීමට සැලසුම් කර ඇත.

තවද පවතින කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය පාලනය වීම සැලකිල්ලට ගනිමින් සහ ඊට අදාළ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන් අනුගමනය කරමින් රෝමය සහ මිලාන් නගරවලින් පිටත තෝරාගත් ස්ථානවල දී ද ජංගම කොන්සියුලර් සේවාවන් සැපයීමට කටයුතු කෙරෙනු ඇත.

පවත්නා කොවිඩ්-19 ගෝලීය වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් ජනනයවන අන්තරායකර තත්ත්වයන් යටතේ වුව ද, ඉතාලියේ ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩල අඛණ්ඩව ශ්‍රී ලාංකිකයින් වෙත සේවා සැපයීමට සූදානමින් සිටී.


පුවත් මූලාශය – රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button