ශ්‍රී ලංකාව

දාරලුවේ දුර්ලභ ගස ඉවත් නොකර, මධ්‍යම අධිවේගය ඉදිකිරීමේ තීරණයක්

ගම්පහ, දාරලුව දුම්රිය ස්ථානය අසල ඇති මෙරටට අවේණික Crudia zeylanica ගස ඉවත් නොකර මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකිරීමට මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් බන්දුල හරස්චන්ද්‍ර සඳහන් කළේ, අදාළ තීරණය පිළිබඳ මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් රංජිත් ප්‍රේමසිරි විසින් තමන්ට දැනුම් දුන් බවයි.

ගස ඉවත් නොකර මාර්ගය ඉදිකරන්නැයි වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යංශය මීට පෙරද මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කළේය.

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය Crudia zeylanica ගස පිහිටි ස්ථානය හරහා වැටී තිබීම හේතුවෙන් ගස ඉවත් කිරීමේ සූදානමක් පැවති අතර පසුව පරිසර සංවිධාන ඇතුළු විවිධ පාර්ශව ඊට විරෝධය පළ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button