ශ්‍රී ලංකාව

චමල් රාජපක්ෂට නව රාජ්‍ය අමාත්‍යධූර දෙකක්

රාජ්‍ය ආරක්ෂක හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස සහ ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස චමල් රාජපක්ෂ ඊයේ(18) පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නේය.

මෙතෙක් එක් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයක් යටතේ පැවති රාජ්‍ය ආරක්ෂක, ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ යන විෂයයන් රාජ්‍ය ආරක්ෂක හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය ලෙස රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ දෙකක් බවට පත් කිරීම නව දිවුරුම් දීමත් සමඟ සිදු කෙරිණ.


පුවත් මූලාශ්‍රය – ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button