ශ්‍රී ලංකාව

පරිසර හානි සම්බන්ධව තොරතුරු ලබාදිමට ‘1997’ නමින් කෙටි දුරකථන අංකයක්

විෂ මත්ද්‍රව්‍ය, මහා පරිමාණ දූෂණ, ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් විය හැකි ක්‍රියා සහ සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි හා එම ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළු වෙනත් දූෂිත ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් මහජනතාවට තොරතුරු ලබාදීම සඳහා වෙන් කර තිබූ ‘1997’ කෙටි ඇමතුම් අංකය මින් ඉදිරියට නීතිවිරෝධී ලෙස ගස් කැපීම, වැලිගොඩ දැමීම, පස් කැපීම, කැළෑ එළිපෙහෙළි කිරීම, අනවසර ගොඩ කිරීම් ඇතුළු පරිසර හානි සම්බන්ධයෙන් වන තොරතුරු ලබාදීම සඳහා ද විවෘත කර ඇත.

පොලිස් මූලස්ථානයේ ස්ථාපිත කර ඇති මෙම කෙටි ඇමතුම් අංක සේවාව සඳහා තොරතුරු ලබාදෙන පුද්ගලයින්ගේ අනන්‍යතාවය හෙළි නොකරන බවත්, එකී තොරතුරු වල රහස්‍යභාවය උපරිම අයුරින් ආරක්ෂා කරමින් විමර්ශන කටයුතු සිදු කරන බවත් පොලිස් මූලස්ථානය දන්වා සිටී.

මහජනතාව විසින් පරිසර හානි සම්බන්ධයෙන් ලබාදෙන තොරතුරු ඔස්සේ කඩිනම් විමර්ශන හා වැටලීම් සිදු කිරීම සඳහා පොලිස් පාරිසරික කොට්ඨාසය යටතේ විශේෂ වැටලීම් ඒකක දිවයින පුරාම පිහිටුවා ඇති බවද පොලිස් මූලස්ථානය වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button