ශ්‍රී ලංකාව

බොදු බල සේනා තහනම් කිරීමට පාස්කු කොමිසමෙන් නිර්දේශ කෙරේ

බොදු බල සේනා සංවිධානය තහනම් සංවිධානයක් ලෙස ප්‍රකාශ කරන ලෙස පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබ​ඳ පරීක්ෂණ පැවැත්වූ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව නිර්දේශ කර තිබෙනවා.

මෙම වාර්තාව අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අතර එහි ඇතැම් කොටස් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ප්‍රසිද්ධ කර තිබෙනවා.

එසේ ප්‍රසිද්ධ කළ අදාළ නිර්දේශය පහතින්.

මේ අතර අන්තවාදී හෝ ත්‍රස්තවාදී අන්තර්ගතයන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම වැලැක්වීම සඳහා සියලුම ආගමික ප්‍රකාශන නියාමනය කළයුතු බවද එම වාර්තාවේ සඳහන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button