ශ්‍රී ලංකාව

City Bus සේවාව ව්‍යාප්ත කිරීමට පියවර

මාකුඹුර බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයේ සිට වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක වන පාර්ක් ඇන්ඩ් රයිඩ් (සිටි බස්) සේවාව (නියමු ව්‍යාපෘතිය) මේ වන විට ලබා ඇති ප්‍රගතිය හා ඒ පිළිබඳව සමාලෝචනය කිරීම සඳහා එම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන ප්‍රධානීන් සහ ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ගාමිණි ලොකුගේ අතර සාකච්ඡාවක් 22 වන දින බත්තරමුල්ල ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්විණි.

මෙහිදි Park & Ride (City Bus) සේවාව ක්‍රියාත්මක කිරීමේදි හඳුනාගත් අඩුපාඩු පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලද අතර එම අඩුපාඩු ද අවම කරගෙන මෙම සේවාව තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කිරීමට ගනු ලබන පියවර සම්බන්ධයෙන්ද තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව නුදුරේදිම එම සේවාව පිළියන්දල ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පොළේ සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කරන ලද අතර ඒ සඳහා නවතම මගී ප්‍රවාහන බස්රථ යෙදවීමටත් ඉදිරියේදි කටයුතු කරනු ඇත. එමෙන්ම මෙම සේවාව සඳහා විධිමත් මගී ප්‍රවාහන කාල සටහනක් සැකසීමටත් එමගින් දැනට පවතින දුර්වලතා අවම කරගනිමින් මෙම සේවය තව දුරටත් කාර්යක්‍ෂමව ව්‍යාප්ත කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න‌ා ලෙස අමාත්‍යවරයා විසින් නිළධාරින්ට උපදෙස් ලබා දී ඇත.


පුවත් මූලාශය – රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button