ශ්‍රී ලංකාව

කොළඹ සහ ගම්පහ ජනතාවට කොවිඩ් වැක්සීනය….

කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයන්හි කොවිඩ්-19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමේ අධි අවදානමක් සහිත ග්‍රාම නිලධාරී වසම්වල පදිංචි වයස අවුරුදු 30 සහ ඊට වැඩි සියලු මහජනතාව වෙත කොවිඩ් ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත ඊයේ(26) දින සිට ලබාදීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව ඉහත දිස්ත්‍රික්කයන්හි එන්නත්කරණ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කළ යුතු අධි අවදානමක් සහිත ග්‍රාම නිලධාරී වසම් හඳුනා ගන්නා ලෙස සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් අදාළ බලධාරීන් දැනුවත් කිරීම මේ වන විට සිදුකර ඇත.

එසේ එන්නත්කරණ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා හඳුනා ගන්නා ග්‍රාම නිලධාරි වසම්වල වයස අවුරුදු 30 සහ ඊට වැඩි මහජනතාවට එන්නත ලබාදීමේදි වසංගත රෝග අංශය සමග සම්බන්ධීකරණයන් කටයුතු කරන මෙන් වැඩිදුරටත් උපදෙස් ලබා දී ඇත.

එසේම, තෝරාගනු ලබන ග්‍රාම නිලධාර වසම් වල අදාළ වයස් කාණ්ඩයට අයත් ස්ථිරව පදිංචි සහ තාවකාලිකව පදිංචි වී සිටින ජනතාවට ද එම එන්නත ලබා⁣දීමටද කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

තෝරාගනු ලබන අධි අවදානම් ග්‍රාම නිලධාරි වසම්වල එන්නත්කරණ මධ්‍යස්ථානවලදී එම ග්‍රාම නිලධාරි වසමට අයත් මහජනතාවට පමණක් එත්නත ලබාදීම එම මධ්‍යස්ථාන භාර නිලධාරීන්ගේ වගකීම බව වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.


පුවත් මූලාශය – රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button