ශ්‍රී ලංකාව

සෑම ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශයකටම ලක්ෂ 20ක් – මාර්ග සංවර්ධනයට

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉදිරිපත් කළ “සෞභාග්‍යයේ දැක්ම” ප්‍රතිපත්ති මාලාව ක්‍රියාත්මක කරමින් “ගම සමග පිළිසඳරක් වැඩ සමග යළි ගමට” වැඩසටහන යටතේ මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා සෑම ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශයකටම රුපියල් ලක්ෂ 20 බැගින් ලබා දීමට කටයුතු යොදා ඇත.

මේ යටතේ ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ 14,022ක් සඳහා එක් කොට්ඨාශයකට රුපියල් ලක්ෂ 20 බැගින් ලබා දීමට කටයුතු යොදා තිබේ. ඒ අනුව ජනතා ඉල්ලීම් මත හඳුනාගනු ලබන කිලෝ මීටර් 1ට අඩු මාර්ගයක් හෝ දෙකක් අප්‍රේල් මස අවසන් වීමට පෙර සෑම ග්‍රාම සේවා වසමකම ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය, ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය ඒකාබද්ධව මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.


පුවත් මූලාශය – රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව

Leave a Reply

Your email address will not be published.

සබැඳි ලිපි

Back to top button