ශ්‍රී ලංකාව

කටාර් හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට දුක් විඳින ‘රට විරුවෝ’

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ, හොටෙල් නිරෝධායනය සඳහා තම නම ඇතුළත් කර ගැනීමට පෝළිම් ගැසී සිටියත් දිනකට 50ක පමණ පිරිසක් පමණක් ඇතුළත් කරගන්නා බවත් බොහෝ විට අළුම හතරට පමණ පැමිණ සිටින අයට පවා තම නම ඇතුළත් කරගැනීමට නොහැකිව ආපසු යාමට සිදුවන බවත් එරට රැකියාවලට ගොස් නැවත මෙරටට පැමිණීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයෝ පවසති.

මෙලෙස පැමිණෙන ජනතාව කඩිනමින් ඇතුළත් කර ගැනීමට තානාපති කාර්යාලය කටයුතු නොකරණ බවත් අඩුම තරමේ එම ජනතාවට අව් ආවරණයක් හෝ සකස් කර තැබීමට ඔවුන් මාණුෂීය වී නොමැති බවත් ශ්‍රී ලාංකිකයෝ පෙන්වා දෙති.

මෙලෙස තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට පෝලිම් ගැසී සිටින විට එරට පොලිසිය පැමිණ ජනතාව එලවා දමන බවත් එරට රැකියාව සඳහා ගිය ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියන් පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button