ජාත්‍යන්තර

ඉතිහාසයේ පළමු වරට පාප් තුමෙකු ඉරාකයට

ෆ්‍රැන්සිස් පාප්තුමා ඉරාකය වෙත සිදුකරනු ලබන අපෝස්තලික සංචාරය 2021 මාර්තු 5 වන දින (අද) ආරම්භ වේ.

ලෝක ඉතිහාසයේ, පාප්වරයෙකු ඉරාකයේ කරනු ලබන ප්‍රථම සංචාරය මෙය වන අතර එම කලාපයේ සුළුතරයක් වූ කිතුණුවන්ට අධ්‍යාත්මික මෙන්ම මානසික ශක්තික් ලබා දීම අරමුණු කර ගෙන මෙම සංචාරය සිදුකරනු ලබන බවත්, මෙම සංචාරය මුස්ලිම් රටවල් සමඟ සබඳතා ගොඩනගා ගැනීමට වතිකානුව ගෙනයනු ලබන වැඩපිළිවෙළට පාළමක් මෙන්ම ලෝක සාමය වෙනුවෙන් පාප්තුමන්ගෙ මෙවැනි ක්‍රියාමාර්ග වඩා ධනාත්මක විය හැකි බවට බහුතරයකගේ විශ්වාසයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button