ශ්‍රී ලංකාව

යාන් ඔය මැටි නිධිය ආශ්‍රිතව උළු කර්මාන්තපුරයක් ඇරඹීමට අවධානය

අප රටේ උළු කර්මාන්තය සඳහා අවශ්‍ය මැටි හිඟකම නිසා දේශීය උළු කර්මාන්තය බරපතල අර්බුදයකට මුහුණ පා සිටින අවධියක භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය විසින් විශාල මැටි නිධි දෙකක් යාන්ඔය හා අම්පාර ප්‍රදේශවල පිහිටා තිබෙන බව අනාවරණය කරගෙන ඇති අතර ඒ අතුරින් යාන් ඔය මැටි නිධිය පිළිබඳව කරුණු සොයා බැලීම සඳහා පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමක් පසුගිය දා එහි ගියහ.

2021 වසර අවසානයට පෙර පරිසර අමාත්‍යාංශය විසින් රජයේ ගොඩනැගිලි සඳහා ඇස්බැස්ටස් භාවිතය සීමා කිරීමේ අරමුණීන් මූලික පියවර කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත අතර එහි ආරම්භක පියවරක් වශයෙන් අලුතින් ඉදි කරන පෙර පාසැල් ගොඩනැගිලි හා පාසැල් ගොඩනැගිලිවලට ඇස්බැස්ටස් යොදා ගැනීම තහනම් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඇස්බැස්ටස් වෙනුවට විකල්පයක් ලෙස උළු නිෂ්පාදනය ඉහළ දැමීමට කටයුතු කළ යුතුව ඇති අතර ඒ සඳහා දේශීය උළු කර්මාන්තය කෙරෙහි බලපා තිබෙන මැටි හිඟයට පිළියමක් ලෙස යාන්ඔය හා අම්පාර මැටි නිධිවලින් අවශ්‍ය මැටි ලබා දීමට පරිසර අමාත්‍යාංශය කටයුතු යොදා තිබේ. මෙම මැටි නිධි දෙකෙහි ඇති මැටි ප්‍රමාණය වසර 200කට තරම් ප්‍රමාණවත් බව ද හෙළිදරව් වී තිබේ.

යාන් ඔය ඉදි කිරීමේ දී කපා ඉවත දමන ලද මැටි ටොන් සිය ගණනක් මේ වනවිට එහි තැන් තැන් වල ගොඩ ගසා තිබේ. එමනිසා යාන් ඔය ආශ්‍රිතව උළු නිෂ්පාදන කර්මාන්තපුරයක් ස්ථාපිත කිරීමට පරිසර අමාත්‍යාංශය සැළසුම් කර ඇතැයි පරිසර අමාත්‍යවරයා මෙහිදී සඳහන් කළේය.

එමනිසා රටට අවශ්‍ය සියලුම උළු ඉදිරි කාලය තුළ යාන්ඔය හා අම්පාර මැටි නිධි ආශ්‍රිතව නිෂ්පාදනය කිරීමට වැඩ පිළීවෙළක් සකස් කරන බවත්, උළු කර්මාන්තපුරයක් පිහිටුවීම සඳහා අපේ රටේ උළු කර්මාන්තකරුවන් සමග සාකච්ඡා කර ඔවුන්ට අවශ්‍ය මූල්‍ය හා තාක්ෂණික සියලුම පහසුකම් රජය මගින් ලබා දෙන බව ද අමාත්‍යවරයා කීය.


පුවත් මූලාශය – රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

සබැඳි ලිපි

Back to top button