ජාත්‍යන්තර

සමලිංගික විවාහ ගැන වතිකානයෙන් ප්‍රකාශයක්

කතෝලික සභාව සමලිංගික විවාහ සඳහා ආශිර්වාද නොකරන බවත් ඒ සඳහා අවසර ලබා නොදෙන බවත් වතිකානය පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් වතිකාන කාර්යාලය පෙන්වා දෙන්නේ පාප් වහන්සේද එම තීරණය අනුමත කරඇති බවය.

සමලිංගිකත්වය යම් පුද්ගලයෙකුගේ කැමැත්තක් ලෙසට හඳුන්වා දියහැකි නමුත් එවැනි විවාහයක් අනුමත කළ නොහැකි බව කතෝලික සභාව පෙන්වා දෙයි.

විවාහයක් සිදුවිය යුත්තේ පුරුෂයෙකු සහ කාන්තාවක් අතර පමණක් වන බැවින් පාපයට ආශිර්වාද කළ නොහැකි බව වතිකාන කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button