ජාත්‍යන්තර

මියන්මාරයේ මිලිටරි ජුන්ටාව ළමයින් ඝාතනය කරයි

ඊයේ මන්ඩලේ නගරයේදී මේ සත් හැවිරිදි දැරිය සිය පියාගේ උකුලට දිව යද්දී පොලිසි ය විසින් සිය නිවසේ දීම වෙඩි තබා ඝාතනය කරනු ලැබිය. ඇය මෙතෙක් මරා දමා ඇති ලාබාලම දරුවා ය. ඇයගේ නම කින් මියෝ චිට් ය. මෙතෙක් මිලිටරි ජුන්ටාව මරා දමා ඇති ළමයින්ගේ ගණන 20 ක් වන බව යුනෙස්කෝව ප්‍රකාශ කරයි. වීදි වල නිරායුධ විරෝධතා කරුවන් මරා දැමීම දිගටම සිදු වෙයි. නමුත් කෙතරම් මරා දැමුවත් මියන්මාර ප්‍රජතාන්තරවාදය සඳහා ජුන්ටාවට විරෝධය දැක්වීම නොකඩවා සිදු කරන බව ප්‍රජතාන්තරවාදය සඳහා වූ ලීගය ප්‍රකාශ කරයි.


දයාපාල තිරාණගම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button