ශ්‍රී ලංකාව

චීනයේ හෙනාන් හි බයිරොන්ග් තොග වෙළඳපොළට ශ්‍රී ලංකා මණ්ඩපයක්

ශ්‍රී ලාංකික නිෂ්පාදනවලට චීනයේ වඩාත් ලාබදායි වෙළඳපොළට ඇතුළුවීම සඳහා පහසුකම් සලසනු ලබන දැවැන්ත බයිරොන්ග් තොග වෙළඳපොලේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික මණ්ඩපයක් පිහිටුවීමට චීනයේ හෙනාන් පළාතේ නියෝජ්‍ය ආණ්ඩුකාර හේ ජින්පින් හා ජෙන්ජෝවු හි නියෝජ්‍ය නගරාධිපති ෆු මින් මහතා චීනයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ආචාර්ය පාලිත කොහොනට එකගතාව පළ කර තිබේ.

පාලිත කොහොන ඉකුත් අප්‍රේල් 08 වනදා හෙනාන් පළාතේ සංචාරයක යෙදුණ අතරතුර නියෝජ්‍ය ආණ්ඩුකාරවරයා හා නියෝජ්‍ය නගරාධිපතිවරයා හමු වී ඇති අතර එහිදී මෙම එකඟතාවට පැමිණ තිබේ. නියෝජ්‍ය ආණ්ඩුකාරවරයා මධ්‍යම චීනයේ වැදගත් දුම්රිය හා මහාමාර්ග කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස එහි ඓතිහාසික හා වර්තමාන උපාය මාර්ගික ශක්තිය, විශේෂයෙන් බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය ඇතුළු සංස්කෘතිය, අධ්‍යාපන අවස්ථා සහ ජාත්‍යන්තර සබඳතා ඇතුළුව සරුසාර හෙනාන් පළාතේ වර්තමාන ආර්ථික ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳව විස්තර කළේය.

ඉන්දියානු සාගරයේ තාරකාව ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ඇගයීමට ලක් කළ ඔහු, අතීතයේදී ශ්‍රී ලංකාව සමඟ හෙනාන් ප්‍රාන්තයේ පැවති ශක්තිමත් බෞද්ධ සබඳතා සිහිපත් කළ අතර, අද වනවිට කෘෂිකර්මාන්තය, නිෂ්පාදනය, වෙළඳාම, බුද්ධාගම, සංචාරක කටයුතු සහ බලශක්තිය සම්බන්ධයෙන් ද ඒ හා සමාන සම්බන්ධතා ඇතිවනු ඇතැයි අපේක්ෂාව පළ කළේය.


පුවත් මූලාශය – රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව

Leave a Reply

Your email address will not be published.

සබැඳි ලිපි

Back to top button