පුවත්

පරිසර විනාශ කිරීමට එරෙහි විරෝධයට ආරාධනා…!

රට තුල සිදුවන වනාන්තර සහ සංවේදී පරිසර පද්ධති විනාශ කිරීමට විරෝධය දැක්වීම සඳහා පරිසර සංවිධාන එකමුතුව විසින් සංවිධානය කරන ලද විරෝධතා ව්‍යාපාරයට සහාය දැක්වීම සඳහා පාට, පක්ෂ, ජාති, කුල, ආගම් පසෙකලා 2021.04.03 වන දින පස්වරු 2 පමණ වන විට විහාරමහාදේවි උද්‍යානය අසලට පැමිණෙන මෙන් newstate අපි ද ඔබට ආරාධනා කරන්නෙමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button